Bežični internet

WIRELESS INTERNET ZA POSLOVNE KORISNIKE

Osnovne karakteristike:
• Brzine do 30Mbps, tehnologija 802.11a, frekvencija 5GHz, snaga do 1W
• Brzine preko 20Mbps, odgovarajući sistem prenosa
• Teritorija pokrivenosti je šira teritorija Beograda sa prigradskim opštinama (Pančevo, Alibunar, Debeljača, Kovin, Barič, Mala Moštanica, Umka, Ostružnica, Obrenovac).

Brzina u Mbps Odnos download:upload
2:1 1:1
3 49.50 evra 87 evra
4.5 73.51 evra 129.85 evra
6 97.03 evra 172.26 evra
9 144.09 evra 257.10 evra
12 190.20 evra 341.09 evra
15 235.37 evra 424.23 evra
20 310.69 evra 562.82 evra
25 384.48 evra 700.00 evra
30 456.76 evra 835.80 evra

*cene su bez PDV-a i obračunavaju se po kursu NBS-a na dan izdavanja fakture

Ukoliko pravno lice nema svoju opremu, može je uz ugovornu obavezu dobiti na korišćenje.

Cena instalacione takse:

• bez ugovorne obaveze iznosi 20.000,00 din
• 15.000,00 din uz ugovornu obavezu od godinu dana
• 7.000,00 din uz ugovornu obavezu od dve godine
• 0,00 din uz ugovornu obavezu od tri godine