Cenovnik za Internet usluge za poslovne korisnike


Flat Rate Business

Paket Brzina (download/upload) Brzina* (download/upload) Cena
B1 3 Mbps / 2 Mbps 6 Mbps / 2 Mbps 2238,00
B2 5 Mbps / 2 Mbps 10 Mbps / 2 Mbps 2988,00
B3 8 Mbps / 2 Mbps 16 Mbps / 2 Mbps 3990,00

* dupliranje download-a uz jednogodišnju ugovornu obavezu

Uz B pakete - korisnik dobija fiksnu IP adresu i besplatnu registraciju .co.rs domena.